Menu
+421 948 610 250
info@nahod.sk
+421 948 610 250
info@nahod.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Pravidlá obchodu www.nahod.sk v Slovenskej a Českej republike

 

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ing. Peter Bezecný - NAHOĎ, so sídlom Hornomajerská 3046/10, 926 01 Sereď, IČO: 47 949 848,             DIČ: 107339810, IČ DPH: SK107339810. Sme plátcami DPH.

Predajňa: Andreja Hlinku 3044/14, 92601 Sereď (ďalej len "NAHOĎ” alebo "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.nahod.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.nahod.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 1. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou NAHOĎ.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 1. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 60% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na mailovú komunikáciu, atď.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď kontakt) s formulárom o  odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • Formulár o Odstúpení kúpnej zmluvy je prílohou mailu o potvrdení/odoslaní objednávky, súčasne s obchodnými podmienkami a reklamčným poriadkom

 

Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho (NAHOĎ). Spoločnosť NAHOĎ si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky napr. z dôvodu predošlého neprevzatia zásielky zo strany kupujúceho alebo iného dôvodu. O Odmietnutí zásielky bude NAHOĎ kontaktovať kupujúceho, že objednávka nebude expedovaná/doručená.

 1. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 1. Poštovné a balné

6.1 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých uplatnených zľavách a to nasledovne:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kuriérska služba:

 • Doručenie balíka do 48h... v hodnote  do 59,00€/max.30 kg pri platbe na účet = 4,90€ s DPH
 • Doručenie balíka do 48h....v hodnote  do 59,00€/max.30 kg pri platbe na dobierku= 4,90€ +0,90€ (dobierka) s DPH
 • Doručenie balíka do 48h....v hodnote nad 59,01€/max.30 kg = ZDARMA

Kuriérska služba

Vaša zásielka bude dopravená prostredníctvom kuriérskej služby/GLS/. Výhodou doručenia vašej zásielky touto formou je, že vám je balík doručený priamo k vám domov v čase, ktorý si vy sami určíte. Na rozdiel od Slovenskej pošty, ktorá väčšinou doručuje balíky a inú poštu v čase, kedy je normálny, zárobkovo činný človek, jednoducho v práci. Platbu za tovar od vás preberie priamo kuriér, ktorý vás bude pred doručením zásielky kontaktovať na Vaše telefónne číslo uvedené v objednávke a dojedná si s vami termín doručenia, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. 

UPOZORNENIE: Pri prekročení hmotnosti zásielky (nad 30kg) Vás budeme vopred informovať, kde sa cena za dopravu bude odvijať podľa aktuálneho sadzobníka kurierskej spoločnosti.

Pri vypĺňaní údajov v objednávacom formulári, dbajte prosím na vyplnenie kolónky tel. kontakt, kvôli upresneniu objednávky a komunikácii s dodavateľom nahod.sk.

 

Osobne: 

V našej predajni NAHOĎ, Andreja Hlinku 3044/14, 926 01 Sereď = ZDARMA

6.2 Pri osobnom odbere sa poštovné ani balné neúčtuje.

6.3 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.4 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.1. kontaktujte prosím predávajúceho.

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Kuriérska služba – bez možnosti zaslania na dobierku, zasielame iba pri platbe na účet:

 

 • Doručenie balíka do cca 48h /max.30 kg  = 9 € s DPH

 

Vaša zásielka bude dopravená prostredníctvom kuriérskej služby/GLS, DPD.../. Výhodou doručenia vašej zásielky touto formou je, že vám je balík doručený priamo k vám domov v čase, ktorý si vy sami určíte. Na rozdiel od Slovenskej pošty, ktorá väčšinou doručuje balíky a inú poštu v čase, kedy je normálny, zárobkovo činný človek, jednoducho v práci. Platbu za tovar od vás preberie priamo kuriér, ktorý vás bude pred doručením zásielky kontaktovať na Vaše telefónne číslo uvedené v objednávke a dojedná si s vami termín doručenia, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. 

UPOZORNENIE: Pri prekročení hmotnosti zásielky (30kg) Vás budeme vopred informovať, kde sa cena za dopravu bude odvijať podľa aktuálneho sadzobníka kurierskej spoločnosti.

Pri vypĺňaní údajov v objednávacom formulári, dbajte prosím na vyplnenie kolónky tel. kontakt, kvôli upresneniu objednávky a komunikácii s dodavateľom nahod.sk.

Osobne

V našej predajni NAHOĎ, Andreja Hlinku 3044/14, 926 01 Sereď = ZDARMA

Pri osobnom odbere sa poštovné ani balné neúčtuje.

 1. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti uvedené v mailovej notifikácií. V prípade platby prevodom.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo zamestnancovi kuriérskej služby.

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


 1. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti  a Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje platný daňový doklad.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti NAHOĎ po vzájomnej dohode. 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar na dobierku dodávame výlučne na území Slovenskej republiky, zásielky do Českej republiky dodávame až po uhradení pro-forma faktúry.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom  spoločnosti NAHOĎ, so sídlom Hornomajerská 30416/10, 926 01 Sereď a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti www.nahod.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese predajne:
 

Ing. Peter Bezecný - NAHOĎ

Rybárske potreby NAHOĎ

Andreja Hlinku 3044/14

926 01 Sereď, SR

Mobil.: 0948 610 250 zahraničie +421 948 610 250
Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.


 1. Zodpovednosť za chyby na stránke www.nahod.sk

10.1 Spoločnosť NAHOĎ, so sídlom Hornomajerská 3046/10, 926 01 Sereď upozorňuje, že informácie uvedené na www.nahod.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť NAHOĎ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Spoločnosť NAHOĎ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 1. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť NAHOĎ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv.newsletter ), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 1. Darčekové poukazy a platba benefitmi

12.1 Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.

12.2 Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako protihodnota sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

12.3 Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanej kupujúcim).

12.4. Pri platbe benefitnými poukážkami v papierovej (cenina) alebo elektronickej podobe (napr. Benefity Cafe, Edenred poukážky, Benefit plus prgram a pod.) sa zákazníkovi nebude uplatňovať žiadna zľava, t.j. ani zľava za registráciu.

Tieto upravené podmienky vstupujú do platnosti dňa  15. februára 2021. Ďakujeme za Váš nákup.